Statystyka

Zbiorowość statystyczna

zbiorowość statystyczna

Przedmiotem badania statystycznego jest zbiorowość statystyczna zwana inaczej populacją lub masą statystyczną. Zbiorowość statystyczna to „zespół jednostek objętych badaniem statystycznym, posiadających jedną lub kilka cech wspólnych (stałych) oraz wiele cech je różnicujących”.[2] Zbiorowość rozumiana jest więc, jako zbiór dowolnych jednostek (np. istot żywych, przedmiotów, przedsiębiorstw, obszarów geograficznych, zjawisk), które mają chociaż jedną wspólną cechę statystyczną, a różnią się z innych punktów widzenia.

zbiorowość statystyczna - przykład

Zbiorowością statystyczną mogą być np. studenci określonego województwa, mają oni dwie cechy wspólne: mieszkają w tym samym województwie i studiują, różnią się między sobą rodzajem uczelni do jakich uczęszczają, ocenami, jaki i cechami osobowości, wyglądem, płcią itd. Natomiast zbiorowością statystyczną nie są np. krzesła w auli wykładowczej o takim samie kształcie, kolorze, stopniu zużycia.

jednostka statystyczna

Elementy składowe zbiorowości (próby) nazywane są jednostkami statystycznymi (jednostki badania, obserwacji).

liczebność zbiorowości

Suma jednostek statystycznych ujmowana jest jako liczebność zbiorowości (oznaczana jest symbolem N)[1] :

wzor srednia liczebnosc zbiorowosci
Wzór: liczebność zbiorowości
Literatura
Statystyka po ludzku
Ebook w przystępny sposób prezentuje usystematyzowany
materiał z zakresu statystyki w tym:
  • charakterystykę etapów badania statystycznego
  • opis statystyczny
  • wnioskowanie statystyczne
  • Bibliografia
    1. Luszniewicz A., Statystyka Ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
    2. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
    Mapa strony | Prywatność | Kontakt 2009-2013 © Marcin Nestorowicz