Statystyka

Rodzaje badań statystycznych

Właściwe przygotowanie badania statystycznego gwarantuje jego powodzenie. To też niezmiernie ważny jest wybór odpowiedniej metody badania - do dyspozycji jest:

badanie pełne (całkowite)

badanie częściowe (niepełne)

tzw. metody pośrednie (interpolacja i ekstrapolacja)

Wybór metody badania uzależniony jest od czynników natury statystycznej (cel, przedmiot i zakres badania, oraz stopień jego szczegółowości) i pozastatystycznej (dostępne zasoby ekonomiczne oraz ograniczony czas).

rodzaje badań statystycznych
Schemat: Rodzaje badań statystycznych

Podział metod badań statystycznych związany jest z udziałem zbiorowości statystycznej w badaniu. Wyróżniania się badanie pełne, częściowe oraz tzw. metody pośrednie.

Literatura
Statystyka po ludzku
Ebook w przystępny sposób prezentuje usystematyzowany materiał z zakresu statystyki w tym:
  • charakterystykę etapów badania statystycznego
  • opis statystyczny
  • wnioskowanie statystyczne
  • Mapa strony | Prywatność | Kontakt 2009-2013 © Marcin Nestorowicz