Statystyka

Podstawowe pojęcia statystyczne

termin "statystyka"

Słowo „statystyka” pochodzi od łacińskiego słowa „status”, które oznacza stan rzeczy, państwo. W łacinie średniowiecznej słowa „status” używano dla wyrażenia politycznego stanu rzeczy.

pojęcie statystyki

Statystyka jest dyscypliną naukową, zajmującą się „konstrukcją metod liczbowego opisu i wnioskowania o zjawiskach masowych”.[1] Z takiej definicji wynika, że należy wyróżnić tutaj dwa pojęcia: metodę statystyczną i zjawisko masowe.

metoda statystyczna

Metoda statystyczna to sposób badania liczbowego określonych zbiorowości statystycznych, za pomocą odpowiednich narzędzi i procedur.

zjawisko masowe

Zjawisko masowe to takie zjawisko które często występuje, dotyczy ono więc wystarczająco dużej liczby jednostek. Dla odróżnienia, jednostkowym zjawiskiem jest pojedyncze, lub rzadko występujące zdarzenia. Niektóre zjawiska mogą być traktowane jednostkowo jak i masowo, w zależności od perspektywy z jakiej je analizujemy.

Dane zjawisko można zaliczyć do masowych, wówczas gdy miała miejsce duża liczba przypadków jego występowania, co umożliwia zaobserwowanie pewnych prawidłowości statystycznych. Obserwacja pojedynczej jednostki lub niewielkiego zespołu nie prowadzi do wykrycia prawidłowości zjawiska.

zjawisko masowe - przykład

Przyjęcie do przedsiębiorstwa dla nowego pracownika jest zjawiskiem jednostkowym, natomiast dla działu kadr takie zdarzenie będzie jednym z wielu podobnych, a więc będzie traktowane jako zjawisko masowe.

Literatura
Statystyka po ludzku
Ebook w przystępny sposób prezentuje usystematyzowany
materiał z zakresu statystyki w tym:
  • charakterystykę etapów badania statystycznego
  • opis statystyczny
  • wnioskowanie statystyczne
  • Bibliografia
    1. Luszniewicz A., Statystyka Ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
    Mapa strony | Prywatność | Kontakt 2009-2013 © Marcin Nestorowicz